zwroty i reklamacje

Każde towar produkowany przez nas jest produkowany indywidualnie. W odniesieniu do Towaru stanowiącego rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według indywidualnej specyfikacji wskazanej przez Klienta, służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 powyższej ustawy.

Jeżeli stwierdzisz wady w otrzymanym zamówieniu możesz zgłosić reklamację. Wystarczy napisać do nas wiadomość e-mail na adres kinga.kosinska@famfara.com.pl  zawierającą takie informacje jak: imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru oraz przyczynę reklamacji. Następnie prześlemy Ci wiadomość na Twój adres e-mail o wpłynięciu reklamacji i przewidywalnym terminie jej rozpatrzenia.